Kontakt

Hundborg friskole
Vorupørvej 90
7700 Thisted

tlf. 97 93 71 80

E-mail: hundborgfriskole@mail.dk

Skoleleder
Thor Kortegaard 

Morgensang

Skolens Grundtvig-Koldske baggrund kommer blandt til udtryk ved, at hver skoledag indledes med en fælles morgensang, fadervor og fortælling.

Lærerne fortæller på skift verdens-, danmarks- og bibelhistorie samt eventyr, sagn og myter mm.

Her ligger en nøgle til forståelse af sig selv og omverdenen. Samtidig får eleverne en stor almen viden med en god fornemmelse for ikke alene den historiske udvikling, men også for livets poetiske sider.

Fritidsordning / SFO

Fritidsordningen åbner om morgenen efter behov hvilket nu er kl 6.15 og holder igen om eftermiddagen åben til kl. 16.45.

Børnene får eftermiddagsmad, som de selv er med til at tilberede og rydde op efter.

Leif tager imod om morgenen og Poul og Linda styrer efter skoletid :-)