Evalueringsplan 2016

Evalueringsplan, Hundborg Friskole – april 2017

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

På lærermøder evalueres løbende klassernes trivsel og faglige flow, lige som værdi- og indholdsmæssige forhold drøftes, alt sammen med henblik på at holde så god skole som mulig. Dette er ligeså som oftest et gennemgående tema på pædagogiske dage: Den gode skole, og det gode (barndoms)liv.

Alle hjem får et årligt hjemmebesøg, hvor elevens trivsel og udvikling bliver evalueret. Dette er imidlertid ikke forbeholdt en gang årligt at drøfte dette med hjemmet, da vi som skole vægter et tæt skole-hjemsamarbejde, hvor udsving af såvel trivselsmæssig som faglig art vil resultere i en samtale, hvor eventuelle årsager og løsningsforslag i gensidig tillid bliver drøftet, ligesom opfølgning bliver aftalt.

Den løbende evaluering bliver brugt som et redskab til at planlægge gode og givtige forløb for klasserne og det enkelte barn.

Evaluering af den samlede undervisning og opfølgningsplan

Der evalueres på nye tiltag i skolen med lærere og skolens bestyrelse. Skolen er med sine pt. ca 70 elever en skole, hvor der ikke er langt fra idéplan til handling. De erfaringer vi gør os, kan vi derfor i vid udstrækning adaptere løbende og korrigere hensigtsmæssigt.

Skolen investerede i 2012 (og fremadrettet) i iPads til alle børn fra og med 2. klasse. Dette har vi gjort os rigtig gode erfaringer med;

Skrivelysten er blevet øget,

Farverig og kreativ brug af diverse medier i såvel fremlægningssituationer som alternative opgaveløsninger,

Gode hjælpemidler til læse/skrive-udfordrede,

Vi har dog  måtte justere/afgrænse brug af ipads i frikvarterer, og har iværksat følgende regler:

Ingen ipads i frikvartererne i sommerhalvåret.

Ipads tilladt i ét frikvarter om fredagen, samt en time i SFO om onsdagen i vinterhalvåret.

Vi har længe haft et ønske om, at tilbyde kvalitative, kreative eftermiddagstilbud for skolens børn. Pr 1. januar 2017 har vi derfor iværksat kreative eftermiddagstilbud i form af drama, dans og billedkunst for alle skolens børn. Det løber frem til og med juni 2017, hvorefter dette evalueres, og sansynligvis fortsættes efter sommerferien.

Vi har primo 2017 besluttet at investere i fysik/kemilokale, til forhåbentlig ibrugtagning august 2017, samt på sigt (i løbet af 2018) etablere et overdækket bålhus/multihus med fokus på såvel udeskole som natur-teknik.

Dette evalueres senest juni 2019.