Skoledagen

Hverdagen

Alle børn fra 1. – 8. kl. går i skole hver dag fra kl. 8 til 14:15. 7.-8. kl. har dog en enkelt dag om ugen til kl 15.

Børnene har på den måde en del flere undervisningstimer end i folkeskolen. Vi forsøger at lære dem, det de har brug for i skoletiden, så de kun i særlige tilfælde har lektier for når de kommer hjem.

Børnene undervises i alle de almindelige skolefag, både boglige og kreative.

De lange frikvarterer (2×45 min.) giver børnene mulighed for at komme igang med en leg.

Vi lægger vægt på, at dagen er præget af nærvær, munterhed og tid til fordybelse.