Gruppeinddeling

Skolen går fra Børnehaveklasse til og med 8. klasse.

Skolen er pt. inddelt i fire grupper.

Lilleklasse 0.-1.kl.

Lille-mellemklasse 2.-3.kl.

Store-mellemklasse 4.-5. kl.

Storeklasse 6.-8.kl.

For os at se, er det en pædagogisk fordel at undervis i samlæste klasser. Børn udvikler sig i forskelligt tempo, og eleverne kan sjældent helt det samme på et bestemt klassetrin. Her behøver man ikke at passe ind i klassekammeraternes modenhed . Børnene lærer af hinanden og leger med hinanden på tværs af alder. Vi nyder godt af små klassekvotienter, der gør differienteret undervisning muligt.