Storyline

Metoden

Storylinemetoden er en måde, hvorpå børnene kan tilegne sig en faglig viden gennem identifikation med og indlevelse i et andet menneske. Ved at forestille sig at man er en bestemt person, i en given tid, et bestemt sted og måske i en særlig sammenhæng, lærer børnene at forstå og bruge de vilkår og muligheder almindelige mennesker har i andre kulturer og til andre tider. Det er givet, at indlevelsen er befordrende for læringsprocessen.

Storylinemetoden giver gode muligheder for at tilgodese flere fag samtidigt: Det historiske og geografiske, det kreative og praktiske, det naturfaglige og ikke mindst det dansk-faglige. I undervisningen blander vi fagene, så de bliver en helhed og således, at de enkelte fag får en mening i helheden. I morgen-fortællingerne møder børnene fortællingerne om det emne, de arbejder med i storylinetimerne. Vi vægter den historiske bevidsthed meget højt, og børnene vil ofte møde religion og historie i storyline emnerne, således at vi ikke har disse fag på skemaet. Ligeledes arbejdes der meget med både mundtlig og skriftlig dansk i storyline timerne.

De strukturer, der er i storyline metoden, giver gode muligheder for undervisningsdifferentiering, fordi opgaverne kan læses på forskelligt niveau. Opgaver kan f. eks. være: at fremstille en dukke af sig selv, at skrive en historie med tegninger om en uheldig dag, at holde et foredrag om et emne, at indtegne en rejse på et kort, at udregne størrelsen af høsten, at fremstille et måltid, at lave et teaterstykke over en myte.

Undervisningsmetoden forudsætter, at de store elever tager ansvar ikke blot for deres egen, men også for de yngre elevers læring.

Vi søger at tilrettelægge emnerne i vores storyline således, at børnene hvert år møder en historisk og en naturfaglig periode.
Vi har hvert år 2-3 længere forløb – eksempler på storyline/emneforløb:

– Indianere og indvandring til Amerika i 1800-tallet

– Vikingetiden i Danmark

– Oldtidens Grækenland

– H. C. Andersen

– At leve på en øde ø

– Dansk landbrug (med fokus på matematik)

– Sønderjyllands historie

– Grønland

– Kelterne

– Darwin

– Egypten

– Kunsthistorie

– Japan

– En pilgrimsvandring

– Limfjorden

– Israel omkring år 0

– Romerne

– Afrikansk dans og musik

– Flyvningens historie

– Kina

– Klima

– ”Beregn – tegn – byg dit drømmehus”

– Inkariget

– Filosofi

Skoletid

M-F: 8:00 – 14:15

Adresse

Vorupørvej 90 · Hundborg · 7700 Thisted

Telefon

97 93 71 80