Personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling

Hundborg Friskoleer en Grundtvig-Koldsk Friskole. I friskolen tager forældrene ansvar for deres børns skolegang. Lærerne er ansat i tillid til at de, i fællesskab med forældrene, kan skabe et godt fundament for børnenes liv. Det kræver en god, gensidig forståelse, og at afstanden mellem skole og hjem er kort. Tillid og samarbejde er en væsentlig del af skolens liv. Vi tilstræber, at hvert hjem modtager et hjemmebesøg en gang om året.

Skolen går fra børnehaveklasse til og med 8. klasse. Skolen er p.t. inddelt i fem grupper. For os at se, er det en pædagogisk fordel at undervise i sådanne grupper, da elever alligevel sjældent kan det samme på et bestemt klassetrin. Børnene lærer også af hinanden. Derudover nyder vi godt af små klassekvotienter, der gør differentieret undervisning muligt.

Undervisningen tager sigte på at udvikle børnenes forskellige evner og styrke deres selvstændighed. Vi forsøger at give en personlig, levende undervisning, hvor musik, leg, dramatik, idræt og kreative fag vægtes lige så højt som det boglige arbejde, dog uden at det faglige tilsidesættes. Målet er, at hvert barn skal lære så meget, som netop det har evner til, og blive et menneske med både hjerte og forstand. Det er vigtigt, at børnene får en platform, der gør dem egnede til at takle de udfordringer, de får i livet.

Vi ønsker at skolen skal være hjemlig – et sted, som børnene forbinder med varme og tryghed. De er både i dagligdagen og på arbejdsdage, sammen med forældre og personale, med til at passe på skolen. Det øger ansvarligheden, men gør også at børnene føler stolthed over stedet.