Levende undervisning

Undervisningen tager sigte på at udvikle børnenes forskellige evner og styrke deres selvstændighed. Vi forsøger at give en personlig, levende undervisning, hvor musik, leg, dramatik, idræt og de kreative fag vægtes lige så højt som det boglige arbejde, dog uden at det faglige tilsidesættes. Målet er, at hvert barn skal lære så meget, som netop det har evner til og blive et menneske med både hjerte og forstand.
Det er vigtigt, at børnene får en platform, der gør dem egnede til at takle de udfordringer, de får i livet.Hver onsdag undervises der ud fra Story-line-metoden på tværs af alder. Eksempler på tamaer er Vikingetiden, Kulturens vugge, Udvandringen til Amerika og Matematik i landbruget.