Morgensang

Skolens Grundtvig-Koldske baggrund kommer blandt til udtryk ved, at hver skoledag indledes med en fælles morgensang, fadervor og fortælling.

Lærerne fortæller på skift verdens-, danmarks- og bibelhistorie, folkeeventyr, sagn og myter, livsfortællinger, og romaner i bred forstand.

Her ligger en nøgle til forståelse af sig selv og omverdenen. Samtidig får eleverne en stor almen viden med en god fornemmelse for ikke alene den historiske udvikling, men også for livets poetiske sider.