Specialundervisning

Der gives specialundervisning eller særlig støtte til de elever, der har behov for det. Det kan være i form af en ekstra støttende voksen i klassen, eller at eleven tages ud af undervisningen og får en undervisning, der er målrettet det enkelte barn.

Skolen har et glimrende samarbejde med PPR, Thisted kommune.