Skole- hjemsamarbejde

Alle hjem modtager et hjemmebesøg en gang om året, ligesom den løbende kontakten mellem skole og hjem er vigtig.

Den sidste fredag i måneden er der “hente-fredag”, hvor vi hygger os efter skoletid, inden vi går til weekend.

To gange årligt afholdes der decideret forældremøde, hvor planer og emner drøftes. Derudover er der alle vores forskellige arrangementer, som styrker sammenhold og fællesskab.

Forældrene er altid velkommen til at deltage i skoledagen, og især til morgensangen møder mange forældre op for at være med til at starte dagen på en hyggelig måde.