Klassedeling

For os at se, er det en pædagogisk fordel at undervis i samlæste klasser. Børn udvikler sig i forskelligt tempo, og eleverne kan sjældent helt det samme på et bestemt klassetrin. Her behøver man ikke at passe ind i klassekammeraternes modenhed . Børnene lærer af hinanden og leger med hinanden på tværs af alder. Vi nyder godt af små klassekvotienter, der gør differienteret undervisning en reel mulighed.

På Hundborg Friskole er klasserne, pånær én,  samlæste –  og ser sådan ud:

Yngsterne (0.klasse) 8 elever

Lilleklasse (1. + 2. klasse) 15 elever

Lillemellem (3. + 4. klasse) 12 elever

Storemellem (5. + 6. klasse) 16 elever

Storeklasse (7. + 8. klasse) 13 elever

I alt 64 børn.

Vi har fyldt op på langt de fleste årgange – men slå på tråden, skoleleder Thor Kortegaard har altid tid til en snak om evt. muligheder. tlf 31171561

(Opdateret september 2019)