Ordblindhed

Hvis vi, i fællesskab med hjemmet, vurderer, at læseindlæringen – trods indsats fra skole og hjem – er kørt fast, kan man blive testet for ordblindhed. Viser testen, at eleven er ordblind, sørger skolen for, at man får supplerende it-hjælpemidler, samt undervisning i at bruge disse. Denne opgave – undervisning i it-hjælpemidler – hjælper kommunens læsekompetence-center os med. De kommer to dage om året fast og underviser ny-testede elever, samt elever fra tidligere år. Desuden kompetenceudvikler de skolens personale til at kunne støtte på bedste vis.