Personale

Thor Kortegaard (Skoleleder)

Allan Skovsted Sørensen (Souschef)

Anne Ravn Nielsen (Lærer)

Rasmus Ørgaard (Lærer)

Lisbeth Hald (Lærer)

Tove Melballe (Børnehaveklasselærer)

Steffen Yde Paulsen (Lærer)

Linda Poulsen (SFO og støttelærer)

Poul Rysgaard (SFO og støttelærer)

Vibeke Kortegaard (Lærer)

Rikke C. Madsen (Lærer)

Leif Vestergaard Pedersen (Pedel / morgen-SFO)

Michael Kloth (Pedel / morgen-SFO)

Mona Møller Petersen (Rengøring)

Vera Justesen (Kontor)