løst og fast

Om Hundborg Friskole

Her kan du læse lidt om hvad og hvordan vi gør på Hundborg Friskole.

Hjemlig skole

Vi ønsker at skolen skal være hjemlig – et sted, som børnene forbinder med varme og tryghed. De er både i dagligdagen og på arbejdsdage, sammen med forældre og personale, med til at passe på skolen. Det øger ansvarligheden,men gør også at børnene føler stolthed over stedet.

Skolen er indrettet lyst og luftigt, og har den mest fantastiske udsigt ud over det, der engang var Hundborg Mose.

Skolens “lærerværelse” er et køkkenbord midt i hjertet af skolen. Det giver tryghed begge veje, at vi er tæt på børnene og vi ønsker derved at vise dem, at vi har lyst til at være sammen med dem – ikke kun når vi underviser.

Levende undervisning

Undervisningen tager sigte på at udvikle børnenes forskellige evner og styrke deres selvstændighed. Vi forsøger at give en personlig, levende undervisning, hvor musik, leg, dramatik, idræt og de kreative fag vægtes lige så højt som det boglige arbejde, dog uden at det faglige tilsidesættes. Målet er, at hvert barn skal lære så meget, som netop det har evner til og blive et menneske med både hjerte og forstand.
Det er vigtigt, at børnene får en platform, der gør dem egnede til at takle de udfordringer, de får i livet.Hver onsdag undervises der ud fra Story-line-metoden på tværs af alder. Eksempler på tamaer er Vikingetiden, Kulturens vugge, Udvandringen til Amerika og Matematik i landbruget.

Alsidig personlig udvikling

Hundborg Friskole er en Grundtvig-Koldsk Friskole. I friskolen tager forældrene ansvar for deres børns skolegang. Lærerne er ansat i tillid til at de, i fællesskab med forældrene, kan skabe et godt fundament for børnenes liv. Det kræver en god, gensidig forståelse, og at afstanden mellem skole og hjem er kort. Tillid og samarbejde er en væsentlig del af skolens liv. Vi tilstræber, at hvert hjem modtager et hjemmebesøg en gang om året.

Grupper

Skolen går fra børnehaveklasse til og med 8. klasse. Skolen er p.t. inddelt i fem grupper. For os at se, er det en pædagogisk fordel at undervise i sådanne grupper, da elever alligevel sjældent kan det samme på et bestemt klassetrin. Børnene lærer også af hinanden. Derudover nyder vi godt af små klassekvotienter, der gør differentieret undervisning muligt.

Læring efter evne

Undervisningen tager sigte på at udvikle børnenes forskellige evner og styrke deres selvstændighed. Vi forsøger at give en personlig, levende undervisning, hvor musik, leg, dramatik, idræt og kreative fag vægtes lige så højt som det boglige arbejde, dog uden at det faglige tilsidesættes. Målet er, at hvert barn skal lære så meget, som netop det har evner til, og blive et menneske med både hjerte og forstand. Det er vigtigt, at børnene får en platform, der gør dem egnede til at takle de udfordringer, de får i livet.

Trygge børn lærer bedst

Vi ønsker at skolen skal være hjemlig – et sted, som børnene forbinder med varme og tryghed. De er både i dagligdagen og på arbejdsdage, sammen med forældre og personale, med til at passe på skolen. Det øger ansvarligheden, men gør også at børnene føler stolthed over stedet.

Lejrskole

I starten af skoleåret har vi en fælles overnatning på skolen. Hvert får i juni drager hele skolen af sted på en fælles lejrskole.
Turen går til Bjørneborg på Mors.
Lejrskolerne er betalt via skolepengene og overskud fra julebasaren.
Hvert tredie år skal Storeklasse på udlandstur – de sidste to gange har valget faldet på Edinburgh i Skotland.  Børnene er selv med til at spare sammen og arrangerer forskellige ting der skal skrabe penge sammen til turen, bla. med grisefest og pakkeopgaver på et bryggeri.

Klasse-deling

For os at se, er det en pædagogisk fordel at undervis i samlæste klasser. Børn udvikler sig i forskelligt tempo, og eleverne kan sjældent helt det samme på et bestemt klassetrin. Her behøver man ikke at passe ind i klassekammeraternes modenhed . Børnene lærer af hinanden og leger med hinanden på tværs af alder. Vi nyder godt af små klassekvotienter, der gør differienteret undervisning en reel mulighed.

På Hundborg Friskole er klasserne, pånær én,  samlæste –  og ser sådan ud:

Yngsterne (0.klasse) 8 elever

Lilleklasse (1. + 2. klasse) 15 elever

Lillemellem (3. + 4. klasse) 12 elever

Storemellem (5. + 6. klasse) 16 elever

Storeklasse (7. + 8. klasse) 13 elever

I alt 64 børn.

Vi har fyldt op på langt de fleste årgange – men slå på tråden, skoleleder Allan Skovsted Sørensen har altid tid til en snak om evt. muligheder. tlf 97 93 71 80

(Opdateret september 2021)

I gamle dage

Snart 125 år

Nu med sal

60'erne eller 70'erne

Nu i farver

Lidt historie

Hundborg Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole. Den blev oprettet i 1895 af en kreds af mennesker, der med udgangspunkt i et fælles livssyn ønskede at drive en friskole.
I friskolen tager forældrene ansvar for deres børns skolegang. Lærerne er ansat i tillid til at de, i fællesskab med forældrene, kan skabe et godt fundament for børnenes liv. Det kræver en god gensidig forståelse, og at afstanden mellem skole og hjem er kort. Tillid og samarbejde er en væsentlig del af skolens liv. Skolens Grundtvig-Koldske baggrund kommer blandt andet til udtryk ved, at hver skoledag indledes med morgensang, fadervor og fortælling. Lærerne fortæller på skift verdens-, danmarks- og bibelhistorie samt eventyr, sagn og myter. Her ligger en nøgle til forståelse af sig selv og omverdenen, og samtidig får eleverne en stor almen viden med en god fornemmelse for, ikke alene den historiske udvikling, men også livets poetiske sider.

Vi er en lille skole, hvor vi forventer, at alle deltager i og forpligter sig på fællesskabet og deltager i skolens arrangementer. Det skal være interessant, spændende og udbytterigt at være elev og lærer, men bestemt også forælder på Hundborg Friskole.

grundskolen

Overbygning

Hundborg Friskole er fra 0. – 7. klasse med mulighed for at tage 8. klasse. Dette kan være en god ide for nogen, især hvis man ved, at man skal på efterskole i 9. klasse.

Hvis man ønsker at afslutte sit grundskole-forløb på en folkeskole, synes vi det er hensigtmæssigt at skifte efter 7. klasse, så man derved får to sammenhængende år frem mod FSA.

Alternativt kan man afslutte sin grundskole prøvefrit på en af de omkringliggende friskoler, som tilbyder 9. klasse.

Vores skole

Støttekreds

Hvis man er tidligere forældre, nuværende eller tidligere bedsteforældre til børn som går eller har gået her på Hundborg Friskole, så har man mulighed for at vise sin fortsatte opbakning ved at blive medlem af Hundborg Friskoles Støttekreds. Det koster ikke noget, men kræver blot en tilkendegivelse. Man får en nyhedsmail en gang imellem, og inviteres til de arrangementer, som er på skolen i årets løb.

Interesseret? Så skriv en mail til skoleleder Allan Skovsted Sørensen på hundborgfriskole@mail.dk eller ring til skolen.

 

Sensommer og efterår

Se også skolens offentlige Facebook-side, samt den private 'Hundborg Friskoles Opslagstavle' for...