undervisnings-

miljøvurdering

Undersøgelsen – foretaget 21. februar 2017 – tog sit udgangspunkt i et spørgeskema med fokus på personlig og social trivsel, succesfølelse ifht faglighed, samt fysiske forhold.

Alle børn på Hundborg Friskole giver i undersøgelsen udtryk for at de er glade for at gå i skole, og ligeså, at de ved, at der er hjælp at hente hos de voksne uanset, hvad man måtte have problemer med. 98% gav desuden udtryk for, at de føler sig gode til noget og at de udvikler sig fagligt. Trivslen ifht følelsen af, at man har venner, samt følelses af ikke at blive udsat for drilleri/mobberi ligger ligeledes helt i top – hhv. 91% og 95%. De enkelte, der falder udenfor, har vi naturligvis fokus på.

Med det kritiske blik aner man en tendens i retning af, at arbejdsro – ro i timerne – er et relevant fokuspunkt fremadrettet, om end 85% giver udtryk for tilfredshed ifht dette.

Dette vil vi derfor arbejde med; Mere ro og plads til fordybelse. Og naturligvis en fortsat fokus på trivsel og “arbejdsglæde”.

Herudover giver 30% udtryk for en relativ grad af utilfredshed mht. toiletforhold. Dette bunder i, at de synes det kan være ulækkert. Vi har i 2016 fået lavet helt nye toiletter, og der bliver grundigt rengjort dagligt, så vores fokus i dette henseende vil være, at især de små skal lære/blive bedre til ikke at tisse ved siden af mm.

Skolen har – og vil fortsat have – en naturlig fokus på høflig omgangstone, samt gensidig respekt.

Hundborg, 22. marts 2017

Thor Kortegaard

Skoleleder

Sensommer og efterår

Se også skolens offentlige Facebook-side, samt den private 'Hundborg Friskoles Opslagstavle' for...