Skolepenge

Skolepenge/SFO-betaling for Hundborg Friskole pr. 1. oktober 2020

12 mdr/år: (Betales d. 1. i hver måned alle 12 måneder)

1. barn: kr. 1050

2. barn: kr. 200

3. barn (osv): kr. 0

SFO – betaling pr barn: kr. 750 incl mad.

Man kan melde børnene ud af SFO’en til sommerferien og til jul.

Fast, månedlig overførsel til konto i Sparekassen Thy  (12md/år)

Reg. nr.  9129
Konto nr. 1290100190