Skole- hjemsamarbejde

Alle hjem modtager et hjemmebesøg en gang om året, ligesom den løbende kontakten mellem skole og hjem er vigtig.

Den sidste fredag i måneden er der “hente-fredag”, hvor vi hygger os efter skoletid, inden vi går til weekend.

Hvert efterår afholdes der forældremøde, men der ud over er alle vores arrangementer bl.a. til for, at vi kan få snakket sammen.

Forældrene er altid velkommen til at deltage i skoledagen, og især til morgensangen møder mange forældre op for at være med til at starte dagen på en hyggelig måde.