Om Hundborg Friskole

En hjemlig skole
Vi ønsker at skolen skal være hjemlig – et sted, som børnene forbinder med varme og tryghed. De er både i dagligdagen og på arbejdsdage, sammen med forældre og personale, med til at passe på skolen. Det øger ansvarligheden,men gør også at børnene føler stolthed over stedet.
Skolen er indrettet lyst og luftigt, og har den mest fantastiske udsigt ud over det, der engang var Hundborg Mose.
Skolens “lærerværelse” er et køkkenbord midt i hjertet af skolen. Det giver tryghed begge veje, at vi er tæt på børnene og vi ønsker derved at vise dem, at vi har lyst til at være sammen med dem – ikke kun når vi underviser.

Levende undervisning
Undervisningen tager sigte på at udvikle børnenes forskellige evner og styrke deres selvstændighed. Vi forsøger at give en personlig, levende undervisning, hvor musik, leg, dramatik, idræt og de kreative fag vægtes lige så højt som det boglige arbejde, dog uden at det faglige tilsidesættes. Målet er, at hvert barn skal lære så meget, som netop det har evner til og blive et menneske med både hjerte og forstand.
Det er vigtigt, at børnene får en platform, der gør dem egnede til at takle de udfordringer, de får i livet.

Alsidig personlig udvikling
Hundborg Friskole er en Grundtvig-Koldsk Friskole. I friskolen tager forældrene ansvar for deres børns skolegang. Lærerne er ansat i tillid til at de, i fællesskab med forældrene, kan skabe et godt fundament for børnenes liv. Det kræver en god, gensidig forståelse, og at afstanden mellem skole og hjem er kort. Tillid og samarbejde er en væsentlig del af skolens liv. Vi tilstræber, at hvert hjem modtager et hjemmebesøg en gang om året.

Grupper
Skolen går fra børnehaveklasse til og med 8. klasse. Skolen er p.t. inddelt i sammenlæste grupper. For os at se, er det en pædagogisk fordel at undervise i sådanne grupper, da elever alligevel sjældent kan det samme på et bestemt klassetrin. Børnene lærer også af hinanden. Derudover nyder vi godt af små klassekvotienter, der gør differentieret undervisning muligt.

Læring efter evne
Undervisningen tager sigte på at udvikle børnenes forskellige evner og styrke deres selvstændighed. Vi forsøger at give en personlig, levende undervisning, hvor musik, leg, dramatik, idræt og kreative fag vægtes lige så højt som det boglige arbejde, dog uden at det faglige tilsidesættes. Målet er, at hvert barn skal lære så meget, som netop det har evner til, og blive et menneske med både hjerte og forstand. Det er vigtigt, at børnene får en platform, der gør dem egnede til at takle de udfordringer, de får i livet.

Trygge børn lærer bedst
Vi ønsker at skolen skal være hjemlig – et sted, som børnene forbinder med varme og tryghed. De er både i dagligdagen og på arbejdsdage, sammen med forældre og personale, med til at passe på skolen. Det øger ansvarligheden, men gør også at børnene føler stolthed over stedet.

Lejrskole
I starten af skoleåret har vi en fælles overnatning på skolen. Hvert får i maj/juni drager hele skolen af sted på en fælles lejrskole.
Lejrskolerne er betalt via skolepengene og overskud fra julebasaren.
Hvert tredie år skal Storeklasse på udlandstur – de sidste to gange har valget faldet på Edinburgh i Skotland. Børnene er selv med til at spare sammen og arrangerer forskellige ting der skal skrabe penge sammen til turen, bla. med grisefest og pakkeopgaver på et bryggeri.

Klassedeling
For os at se, er det en pædagogisk fordel at undervis i samlæste klasser. Børn udvikler sig i forskelligt tempo, og eleverne kan sjældent helt det samme på et bestemt klassetrin. Her behøver man ikke at passe ind i klassekammeraternes modenhed . Børnene lærer af hinanden og leger med hinanden på tværs af alder. Vi nyder godt af små klassekvotienter, der gør differienteret undervisning en reel mulighed.

På Hundborg Friskole er klasserne sammenlæste – og ser pt. sådan ud:

Yngsteklasse (0. klasse) 

Lilleklasse (1.+ 2. klasse) 

Mellemklasse (3.+ 4. klasse)

Storeklasse (5.+ 8. klasse)

Har du et barn eller børn, du tænker kunne have glæde af at være en del af Hundborg Friskole – kontakt da Morten Duus Bjerre på tlf. 97 93 71 80 eller send en mail til skoleleder@hundborgfriskole.dk

(Opdateret juni 2023)

Grundlagt i 1895

Hundborg Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole. Den blev oprettet i 1895 af en kreds af mennesker, der med udgangspunkt i et fælles livssyn ønskede at drive en friskole.
I friskolen tager forældrene ansvar for deres børns skolegang. Lærerne er ansat i tillid til at de, i fællesskab med forældrene, kan skabe et godt fundament for børnenes liv. Det kræver en god gensidig forståelse, og at afstanden mellem skole og hjem er kort. Tillid og samarbejde er en væsentlig del af skolens liv. Skolens Grundtvig-Koldske baggrund kommer blandt andet til udtryk ved, at hver skoledag indledes med morgensang, fadervor og fortælling. Lærerne fortæller på skift verdens-, danmarks- og bibelhistorie samt eventyr, sagn og myter. Her ligger en nøgle til forståelse af sig selv og omverdenen, og samtidig får eleverne en stor almen viden med en god fornemmelse for, ikke alene den historiske udvikling, men også livets poetiske sider.

Vores forventninger

Vi er en lille skole, hvor vi forventer, at alle deltager i og forpligter sig på fællesskabet og deltager i skolens arrangementer. Det skal være interessant, spændende og udbytterigt at være elev og lærer, men bestemt også forælder på Hundborg Friskole.

Støtteforening

Hvis man er tidligere forældre, nuværende eller tidligere bedsteforældre til børn som går eller har gået her på Hundborg Friskole, så har man mulighed for at vise sin fortsatte opbakning ved at blive medlem af Hundborg Friskoles støtteforening. 

Pædagogiske tanker

Skole – hjem samarbejde

For os at se, er det en pædagogisk fordel at undervise i samlæste klasser. Børn udvikler sig i forskelligt tempo, og eleverne kan sjældent helt det samme på et bestemt klassetrin. Her behøver man ikke at passe ind i klassekammeraternes modenhed . Børnene lærer af hinanden og leger med hinanden på tværs af alder. Vi nyder godt af små klassekvotienter, der gør differienteret undervisning en reel mulighed.

Alle hjem modtager et hjemmebesøg en gang om året, ligesom den løbende kontakten mellem skole og hjem er vigtig.

To gange årligt afholdes der decideret forældremøde, hvor planer og emner drøftes. Derudover er der alle vores forskellige arrangementer, som styrker sammenhold og fællesskab.

Forældrene er altid velkommen til at deltage i skoledagen, og især til morgensangen møder mange forældre op for at være med til at starte dagen på en hyggelig måde.

Værdigrundlag

Gennem mere end 120 år har vi som Grundtvig-Koldsk friskole tilstræbt at værne om barndommens forunderlighed og børns ret til barndom. Tryghed og forpligtende fællesskab, fantasi og leg, fortælling og musik, kreativitet og ikke mindst humor er for os grundsten i en ‘barndommelig’ skolegang – og i vores optik en absolut betingelse for den læring og faglige fordybelse en skole selvsagt skal rumme.

Hundborg Friskole blev oprettet i 1895 af en kreds af mennesker, der med udgangspunkt i et fælles livssyn ønskede at drive en friskole. Her tog – og tager! – forældrene ansvar for deres børns skolegang. Lærerne er ansat i tillid til at de, i fællesskab med forældrene, kan skabe et godt fundament for børnenes liv. Det kræver en god gensidig forståelse, og at afstanden mellem skole og hjem er kort.

Tillid og samarbejde er en væsentlig del af skolens liv. Skolens Grundtvig-Koldske baggrund kommer blandt andet til udtryk ved, at hver skoledag indledes med morgensang, fadervor og fortælling. Lærerne fortæller på skift, foruden div. fortælleegnede romaner, verdens-, danmarks- og bibelhistorie samt eventyr, sagn og myter. Her ligger en nøgle til forståelse af sig selv og omverdenen, og samtidig får eleverne en stor almen viden med en god fornemmelse for, ikke alene den historiske udvikling, men også livets poetiske sider. Vi er en lille skole, hvor vi forventer, at alle deltager i og forpligter sig på fællesskabet og deltager i skolens arrangementer. Det skal være interessant, spændende og udbytterigt at være elev og lærer, men bestemt også forælder på Hundborg Friskole.

Skoletid

M-F: 8:00 – 14:15

Adresse

Vorupørvej 90 · Hundborg · 7700 Thisted

Telefon

97 93 71 80