Hundborg Friskole

En barndommelig skole

i hjertet af Thy

Info

Skoleleder: Allan Skovsted Sørensen

Klassetrin: 0. – 8. klasse

Quick Info

Skoledagen

Alle børn fra 1. – 8. kl. går i skole hver dag fra kl. 8 til 14:15. 7.-8. kl. har dog en enkelt dag om ugen til kl 15.

Vi forsøger at lære dem, det de har brug for i skoletiden, så de kun i særlige tilfælde har lektier for når de kommer hjem.

Børnene undervises i alle de almindelige skolefag, både boglige og kreative.

De lange frikvarterer (30 min + 45 min.) giver børnene mulighed for at komme ordentlig igang med en leg.

Vi lægger vægt på, at dagen er præget af nærvær, munterhed og tid til fordybelse.

SFO

SFO’en åbner om morgenen kl 6.15 og lukker om eftermiddagen kl. 16.45 (mandag – torsdag) og kl. 15.45 om fredagen.

Børnene får morgenmad, hvis de ønsker det. Og om eftermiddagen får de frittermad, der primært består af økologisk frugt og grønt, samt rugbrød m. pålæg – alt sammen inkluderet i den månedlige betaling på 600,- pr. barn.

Leif og Michael tager imod om morgenen og Poul og Mona styrer efter skoletid

Kreative eftermiddage

Tilbud til alle elever på Hundborg Friskole:

Hundborg Friskole tilbyder efter skoletid undervisning i Billedkunst, Drama, Dans og Musikhold. Alt sammen ganske GRATIS.

Undervisningen varetages af kunstner Vibeke Kortegaard.

Desuden er der mulighed for at modtage soloundervisning i musik (Klaver – Guitar – Bas – Trommer) for billige penge. Forhør nærmere.

Undervisningen varetages af Thor Kortegaard (Skoleleder)

Morgensang

Skolens Grundtvig-Koldske baggrund kommer blandt til udtryk ved, at hver skoledag indledes med en fælles morgensang, fadervor og fortælling.

Lærerne fortæller på skift verdens-, danmarks- og bibelhistorie, folkeeventyr, sagn og myter, livsfortællinger, og romaner i bred forstand.

Her ligger en nøgle til forståelse af sig selv og omverdenen. Samtidig får eleverne en stor almen viden med en god fornemmelse for ikke alene den historiske udvikling, men også for livets poetiske sider.

Skolepenge

Skolepenge/SFO-betaling for Hundborg Friskole pr. 1. oktober 2020

12 mdr/år: (Betales d. 1. i hver måned alle 12 måneder)

1. barn: kr. 1050
2. barn: kr. 200
3. barn (osv): kr. 0

SFO – betaling pr barn: kr. 750 incl mad.

Man kan melde børnene ud af SFO’en til sommerferien og til jul.
Fast, månedlig overførsel til konto i Sparekassen Thy  (12md/år)

Reg. nr.  9129 Konto nr. 1290100190

Specialundervisning

Der gives specialundervisning eller særlig støtte til de elever, der har behov for det. Det kan være i form af en ekstra støttende voksen i klassen, eller at eleven tages ud af undervisningen og får en undervisning, der er målrettet det enkelte barn.

Skolen har et glimrende samarbejde med PPR, Thisted kommune.

Ordblindhed

Hvis vi, i fællesskab med hjemmet, vurderer, at læseindlæringen – trods indsats fra skole og hjem – er kørt fast, kan man blive testet for ordblindhed. Viser testen, at eleven er ordblind, sørger skolen for, at man får supplerende it-hjælpemidler, samt undervisning i at bruge disse. Denne opgave – undervisning i it-hjælpemidler – hjælper kommunens læsekompetence-center os med. De kommer to dage om året fast og underviser ny-testede elever, samt elever fra tidligere år. Desuden kompetenceudvikler de skolens personale til at kunne støtte på bedste vis.

Bestyrelsen

Dine repræsentanter

Formand: Ove Ramsgaard
23 31 06 95

Næstformand: Kasper Nielsen

Sekretær: Louise Morsing Dahl

Kasserer: Jacob Spalding

Louise Vestergaard Bovbjerg

(Opdateret juni, 2021)

Tillykke til dette års afgangselever

Held og lykke ude i den store verden!

Arrangementer efter skoletid

Skoleåret 2020 – 21

Kom med i Bestyrelsen

Vær med til at lave en god skole

Om os

For os at se, er det en pædagogisk fordel at undervise i samlæste klasser. Børn udvikler sig i forskelligt tempo, og eleverne kan sjældent helt det samme på et bestemt klassetrin. Her behøver man ikke at passe ind i klassekammeraternes modenhed . Børnene lærer af hinanden og leger med hinanden på tværs af alder. Vi nyder godt af små klassekvotienter, der gør differienteret undervisning en reel mulighed.

Alle hjem modtager et hjemmebesøg en gang om året, ligesom den løbende kontakten mellem skole og hjem er vigtig.

Den sidste fredag i måneden er der “hente-fredag”, hvor vi hygger os efter skoletid, inden vi går til weekend.

To gange årligt afholdes der decideret forældremøde, hvor planer og emner drøftes. Derudover er der alle vores forskellige arrangementer, som styrker sammenhold og fællesskab.

Forældrene er altid velkommen til at deltage i skoledagen, og især til morgensangen møder mange forældre op for at være med til at starte dagen på en hyggelig måde.

Værdigrundlag

Gennem mere end 120 år har vi som Grundtvig-Koldsk friskole tilstræbt at værne om barndommens forunderlighed og børns ret til barndom. Tryghed og forpligtende fællesskab, fantasi og leg, fortælling og musik, kreativitet og ikke mindst humor er for os grundsten i en ‘barndommelig’ skolegang – og i vores optik en absolut betingelse for den læring og faglige fordybelse en skole selvsagt skal rumme.

Hundborg Friskole blev oprettet i 1895 af en kreds af mennesker, der med udgangspunkt i et fælles livssyn ønskede at drive en friskole. Her tog – og tager! – forældrene ansvar for deres børns skolegang. Lærerne er ansat i tillid til at de, i fællesskab med forældrene, kan skabe et godt fundament for børnenes liv. Det kræver en god gensidig forståelse, og at afstanden mellem skole og hjem er kort.

...mere

Tillid og samarbejde er en væsentlig del af skolens liv. Skolens Grundtvig-Koldske baggrund kommer blandt andet til udtryk ved, at hver skoledag indledes med morgensang, fadervor og fortælling. Lærerne fortæller på skift, foruden div. fortælleegnede romaner, verdens-, danmarks- og bibelhistorie samt eventyr, sagn og myter. Her ligger en nøgle til forståelse af sig selv og omverdenen, og samtidig får eleverne en stor almen viden med en god fornemmelse for, ikke alene den historiske udvikling, men også livets poetiske sider. Vi er en lille skole, hvor vi forventer, at alle deltager i og forpligter sig på fællesskabet og deltager i skolens arrangementer. Det skal være interessant, spændende og udbytterigt at være elev og lærer, men bestemt også forælder på Hundborg Friskole.

Video om Vores dejlige skole

Adresse

Vorupørvej 90, 7700 Thisted

Skoletid

M-F: 8:00 – 14:15

Telefon & E-mail

97 93 71 80
hundborgfriskole@mail.dk

Sidste nyt

Sensommer og efterår

Se også skolens offentlige Facebook-side, samt den private 'Hundborg Friskoles Opslagstavle' for...

Kalender

For at tilføje Hundborg Friskoles kalender til din mobil, skal du gå ind via din mobil og trykke på tilføj og fx vælge “Tilføj i Apple kalender” hvis du har en iPhone.

Elever

Forskellige fag

Klasser

år gammel skole

Kontakt os

Adresse: Vorupørvej 90, 7700 Thisted

Telefon: 97 93 71 80

E-mail: hundborgfriskole@mail.dk

Åben: M-F: 8:00 –  14:15

hundborg friskole

copyright 2021