Velkommen til Hundborg Friskole

Om skolen

Hundborg Friskole er fra 0. – 7. klasse med mulighed for at tage 8. klasse. Dette kan være en god ide for nogen, især hvis man ved, at man skal på efterskole i 9. klasse.

Ansatte

Oversigt over alle ansatte og skolens bestyrelse.

 

Praktisk info

Her kan du finde svar på de fleste praktiske spørgsmål.

Kalenderen

Årets kalender med kommende og faste begivenheder.

Tilsyn og beretninger

Årsberetninger og tilsynsrapporter gennem flere år…

 

i

Storyline emneforløb

Storylinemetoden er en måde, hvorpå børnene kan tilegne sig en faglig viden gennem identifikation med og indlevelse i et andet menneske.

Om vores skole

En hjemlig skole

Vi ønsker at skolen skal være hjemlig – et sted, som børnene forbinder med varme og tryghed. De er både i dagligdagen og på arbejdsdage, sammen med forældre og personale, med til at passe på skolen. Det øger ansvarligheden,men gør også at børnene føler stolthed over stedet.
Skolen er indrettet lyst og luftigt, og har den mest fantastiske udsigt ud over det, der engang var Hundborg Mose.
Skolens “lærerværelse” er et køkkenbord midt i hjertet af skolen. Det giver tryghed begge veje, at vi er tæt på børnene og vi ønsker derved at vise dem, at vi har lyst til at være sammen med dem – ikke kun når vi underviser.

Skoletid

M-F: 8:00 – 14:15
SFO: mandag – torsdag:
06:15 – 16:45
SFO: fredag:
06:15 – 15:45

adresse

Hundborg Friskole
Vorupørvej 90
Hundborg
7700 Thisted

E-mail

hundborgfriskole@mail.dk
Skolenummer: 787021
CVR: 18887215

Telefon

97 93 71 80

Skoledagen · SFO · Morgensang

Skoledagen

Alle børn fra 1. – 8. kl. går i skole hver dag fra kl. 8 til 14:15. 7.-8. kl. har dog en enkelt dag om ugen til kl 15.

Vi forsøger at lære dem, det de har brug for i skoletiden, så de kun i særlige tilfælde har lektier for når de kommer hjem.

Børnene undervises i alle de almindelige skolefag, både boglige og kreative.

De lange frikvarterer (30 min + 45 min.) giver børnene mulighed for at komme ordentlig igang med en leg.

Vi lægger vægt på, at dagen er præget af nærvær, munterhed og tid til fordybelse.

SFO

SFO’en åbner om morgenen kl 6.15 og lukker om eftermiddagen kl. 16.45 (mandag – torsdag) og kl. 15.45 om fredagen.

Børnene får morgenmad, hvis de ønsker det. Og om eftermiddagen får de frittermad, der primært består af økologisk frugt og grønt, samt rugbrød m. pålæg – alt sammen inkluderet i den månedlige betaling.

Leif og Michael tager imod om morgenen og Poul og Mona styrer efter skoletid

Morgensang

Skolens Grundtvig-Koldske baggrund kommer blandt til udtryk ved, at hver skoledag indledes med en fælles morgensang, fadervor og fortælling.

Lærerne fortæller på skift verdens-, danmarks- og bibelhistorie, folkeeventyr, sagn og myter, livsfortællinger, og romaner i bred forstand.

Her ligger en nøgle til forståelse af sig selv og omverdenen. Samtidig får eleverne en stor almen viden med en god fornemmelse for ikke alene den historiske udvikling, men også for livets poetiske sider.

Specialundervisning

Der gives specialundervisning eller særlig støtte til de elever, der har behov for det. Det kan være i form af en ekstra støttende voksen i klassen, eller at eleven tages ud af undervisningen og får en undervisning, der er målrettet det enkelte barn.

Skolen har et glimrende samarbejde med PPR, Thisted kommune.

Skolepenge

Skolepenge/SFO-betaling for Hundborg Friskole pr. 1. oktober 2020

12 mdr/år: (Betales d. 1. i hver måned alle 12 måneder)

1. barn: kr. 1050
2. barn: kr. 200
3. barn (osv): kr. 0

SFO – betaling pr barn: kr. 750 incl mad.

Man kan melde børnene ud af SFO’en til sommerferien og til jul.
Fast, månedlig overførsel til konto i Sparekassen Thy (12md/år)

Reg. nr. 9129 Konto nr. 1290100190

Ordblindhed

Hvis vi, i fællesskab med hjemmet, vurderer, at læseindlæringen – trods indsats fra skole og hjem – er kørt fast, kan man blive testet for ordblindhed. Viser testen, at eleven er ordblind, sørger skolen for, at man får supplerende it-hjælpemidler, samt undervisning i at bruge disse. Denne opgave – undervisning i it-hjælpemidler – hjælper kommunens læsekompetence-center os med. De kommer to dage om året fast og underviser ny-testede elever, samt elever fra tidligere år. Desuden kompetenceudvikler de skolens personale til at kunne støtte på bedste vis.

Skoletid

M-F: 8:00 – 14:15

Adresse

Vorupørvej 90 · Hundborg · 7700 Thisted

Telefon

97 93 71 80