Værdigrundlag

Værdigrundlag

Gennem mere end 120 år har vi som Grundtvig-Koldsk friskole tilstræbt at værne om barndommens forunderlighed og børns ret til barndom. Tryghed og forpligtende fællesskab, fantasi og leg, fortælling og musik, kreativitet og ikke mindst humor er for os grundsten i en ‘barndommelig’ skolegang – og i vores optik en absolut betingelse for den læring og faglige fordybelse en skole selvsagt skal rumme.

Hundborg Friskole blev oprettet i 1895 af en kreds af mennesker, der med udgangspunkt i et fælles livssyn ønskede at drive en friskole. Her tog – og tager! – forældrene ansvar for deres børns skolegang. Lærerne er ansat i tillid til at de, i fællesskab med forældrene, kan skabe et godt fundament for børnenes liv. Det kræver en god gensidig forståelse, og at afstanden mellem skole og hjem er kort.

Tillid og samarbejde er en væsentlig del af skolens liv. Skolens Grundtvig-Koldske baggrund kommer blandt andet til udtryk ved, at hver skoledag indledes med morgensang, fadervor og fortælling. Lærerne fortæller på skift, foruden div. fortælleegnede romaner, verdens-, danmarks- og bibelhistorie samt eventyr, sagn og myter. Her ligger en nøgle til forståelse af sig selv og omverdenen, og samtidig får eleverne en stor almen viden med en god fornemmelse for, ikke alene den historiske udvikling, men også livets poetiske sider. Vi er en lille skole, hvor vi forventer, at alle deltager i og forpligter sig på fællesskabet og deltager i skolens arrangementer. Det skal være interessant, spændende og udbytterigt at være elev og lærer, men bestemt også forælder på Hundborg Friskole.