Skoledagen

Hverdagen

Alle børn fra 1. – 8. kl. går i skole hver dag fra kl. 8 til 14:15. 7.-8. kl. har dog en enkelt dag om ugen til kl 15.

Vi forsøger at lære dem, det de har brug for i skoletiden, så de kun i særlige tilfælde har lektier for når de kommer hjem.

Børnene undervises i alle de almindelige skolefag, både boglige og kreative.

De lange frikvarterer (30 min + 45 min.) giver børnene mulighed for at komme ordentlig igang med en leg.

Vi lægger vægt på, at dagen er præget af nærvær, munterhed og tid til fordybelse.