Kontakt

Skoletid

M-F: 8:00 – 14:00

adresse

Vorupørvej 90 · Hundborg · 7700 Thisted

E-mail

Telefon

97 93 71 80

9 + 14 =

Faq

Hvad er reglerne omkring sygdom?

Ring til skolen eller send en sms til skolelederen første dag, hvis dit barn af en eller anden grund ikke kommer i skole.

Hvornår skal eleven senest hentes fra SFO?

Skolens SFO har åbent alle dage fra kl. 06:15
Fra mandag til torsdag lukkes der kl. 16:45. Fredag lukker skolen kl. 15:45.

Kan man få hjælp til skolepenge?

Man kan søge friplads en gang om året. Kontakt skolelederen for ansøgningsblanket.
Klik på teksten for at åbne side i Fordelingssekretariatet.

Hvor ofte tager Hundborg Friskole på udlandstur?

Der gør vi hvert 3. år med Storeklassen. Vi har med stor fornøjelse været i Edingburgh flere gange og i 2022 går turen til Berlin.

Tager hele skolen samlet på lejrskole?

Vi er på lejrskole på Mors. Vi er blevet glade for Bjørneborg ved Flade og eleverne glæder sig til gensynet hvert år.

Hvad er reglene omkring den udleverede iPad?

iPad’en er primært til skolebrug; men elverne må tage den med hjem efter skoletid og bruge de apps og spil som er installeret på den. Vi vil dog til en hver tid råde over pladsen på iPad’en og evt. forlange at spil bliver slettet til fordel for skole-apps.

Skoletid

M-F: 8:00 – 14:00

Adresse

Vorupørvej 90 · Hundborg · 7700 Thisted

Telefon

97 93 71 80