Skolelederens årsberetning, april 2013


Kære forældrekreds, kære støttekreds;

”Med bukserne nede, men stadig med bukserne på – og med hatten i hånden, men stadig med hatten på skrå” sådan åbner poeten Peter Sommer i sangen ’Tigger’ fra pladen ’På Den Anden Side’ fra 2004. Det indrammer på mange måder, hvordan man kan føle det som nybagt skoleleder foran en generalforsamling på snart 118 år gamle Hundborg Friskole. For det er med en hvis ærefrygt jeg står her, og forsøger at sætte ord på tider bag os, og dele tanker om den, der ligger foran.

For mig, er Hundborg Friskole noget helt særligt – det er en stor glæde for mig at være en del af fællesskabet – det forpligtende fællesskab. Jeg holder utroligt meget af at være her, og trives i min rolle. Jeg synes vi har den dejligste flok unger – mon ikke sagtens vi kan blive enige om det?!  Det er en livlig flok – gudskelov – ja, det er lige som det skal være!
I det daglige mærker vi virkelig jeres opbakning og deltagelse, og for det skal I alle sammen have mange, mange tak! Det betyder alt!

Det sidste års tid har budt på en masse forskelligt. Ud over de traditionelle fag har vi haft en filosofi-storyline, hvor der blev tænkt, fintænkt, udtænkt, fantaseret, spekuleret, tegnet, beskrevet, og lyttet til bla. Den Uendelige Historie – vi har haft om reformationen i Danmark og Grevens Fejde, vi har lavet en masse basarforberedelser, spillet Hobitten-teater, haft Grønlandsstoryline og mange andre skønne ting. Desuden har vi – som i muligvis har hørt – investeret i iPads. Det er spændende at arbejde med, og har åbnet en masse nye muligheder for bla. film og bog-mediet.
Det sidste års tid har også budt på flere børn. Hvor vi i september i fjor var 46, forventer vi at være 52 efter sommerferien Blandt andet derfor er vi her siden påske blevet til fire samlæste klasser i stedet for tre. Det er på mange måder skønt at være en lidt større flok, men jeg tror vi er enige om, at loftet er inden for rækkevidde – hvordan vi så griber et sådant loft an, ja, det må tiden vise. Hundborg Friskole skal forblive en lille tryg skole, hvor det forpligtende fællesskab er essentiel for udviklingen af den enkeltes selvforståelse. Dette må aldrig sættes over styr!

Skoledebatten verserer – fristes man til at sige – som aldrig før. Danmark står nu ved en længe ventet afslutning på lærer-lockouten, har det i dag vist sig. Det blev – forudsigeligt nok – med et regeringsovergreb, undskyld regerings-indgreb… Snak om arbejdstidsregler, forberedelsestid, moder-nisering og normalisering har længe præget nyhedsbilledet – alt sammen viklet godt og grundig ind i snak om heldags- eller helhedsskole. Antorini og de fyrretyve embedsmænd har en plan, der skal følges – en slagplan om man vil – Ny Nordisk Skole, også kaldt – og det kan hverken eksperter, lærere eller for den sags skyld befolkning lave om på.. Gud nåde trøste den eller de, der vil stå i vejen for Den Store Gennemførelse. Længe har lærerne stået for skud – naturligvis har de det, for den store plan skal jo netop finansieres af lærerne og en såkaldt normalisering af deres arbejdstid. Denne normalisering dækker i praksis over betydelig mere undervisning og betydelig mindre – hvis nogen – forberedelse. Derudover får skolelederne, dvs. kommunalbestyrelserne, uforbeholden råderet over lærernes arbejdstid…Bekymrende! Her i Thy har det altid været kutyme at kalde en skovl for en skovl…ak og ve, nogen gange føles det som om der er uendelig langt til København.

Skolelederen her på stedet har den udsøgte glæde at arbejde med de skønneste og dygtigste mennesker – de udviser et forbilledligt engagement, nærvær og udgør derved det menneskelige fundament, vi i daglig tale kalder Hundborg friskole! Nye arbejdstidsregler eller ej – her på skolen lades man som skoleleder bestemt ikke tilbage med noget at ønske. Tvært imod! Jeg er pavestolt af min stab, de arbejder som jyske heste en frostklar morgen – Tusind tak for jeres indsats!
Kirsten er, grundet Annes længe ventede lykkelige omstændighed, blevet ansat i et barselsvikariat. Hun har imidlertid ikke været på skolen ret mange dage, før lockout’en indtraf. Vi ser frem til at få en helt almindelig hverdag tilbage, og ikke mindst ser vi frem til, at vi alle skal lære Kirsten rigtig godt at kende.

Når føromtalte Antorini taler om en styrkelse af de praktisk-musiske fag, som i mange år har lidt under fagfaglighedens altdominans, fristes man til at tænke, at hun er kommet til fornuft, ikke sandt?!.. Det vil jeg gerne benytte anledningen til at sætte spørgsmålstegn ved…for når hun og de fyrretyve vil styrke det kreative område, er det som sådan ikke fordi, de mener at det i sig selv har en værdi, men slet og ret fordi det som middel kan styre det, som er det egentlige mål – the meaning of life – nemlig at højne det faglige niveau i kernefagene dansk, matematik og naturfag, så vi kan rangere endnu højere internationalt. Med andre ord: det handler om målbar produktivitet, og ikke

værdier. Tests, evalueringer og målinger vinder stadig politisk indpas i Danmark, trods det, at de lande vi inspireres af, har travlt som pokker med at få afskaffet deres testhelvede.. se, det er tankevækkende!
Jeg tror på vigtigheden i at føle man duer til noget, og i at føle man har værdi, og ikke mindst, at man føler sig som en del at noget større! I matematiktimerne skal vi af naturfaglige årsager holde fast i, at 10×1 er det samme som 1×10 – men jeg er sikker på at vores unger inders inde ved, at 1×10 er langt mere værd end 10×1 – når det handler om fællesskabet. Nuvel, vi regner, læser, skriver og analyserer, spekulerer til den store guldmedalje her på skolen, men vi spiller også musik, holder morgensang og fortælling, spiller teater, maler og tegner, former og syr fordi vi tror på, det har værdi!

Jeg tror der mere end nogensinde er brug for at befolkningen melder sig ind i kampen – kampen for at børn skal forblive børn mens de er det, og ikke små voksne produktionsmekanismer. Hvem siger, at barndommen ikke er livets højdepunkt? Det gode liv skal ikke skubbes foran os i beskyttet emballage, nej, det skal leves nu, forseglingen skal brydes – i dag såvel som i morgen – uanset alder! Det må skolerne og deres ledelser ikke forhindre!

Den siddende bestyrelse har arbejdet hårdt i det forgangne år – det er en fornøjelse at samarbejde med en flok, der i den grad tager fat og alle involverer sig i skolens virke. Og så er de ualmindelig gjæve. Jeg har haft og har ikke mindst et tæt samarbejde med Lars (formand), og det er jeg på alle måder er utrolig glad for – tak til ham, og tak til hele bestyrelsen.

Så kære generalforsamling; Sammen skal vi gå en fremtid i møde fuld af tro på og håb om det bedste for os alle, og for vores Hundborg Friskole, og må vi altid have for hjerte, at vi, som Grundtvig smukt og sandt udtrykker det, alle – store som små – er guddommelige eksperimenter af støv og ånd.

Elsted, d. 25. april 2013
Thor Kortegaard
Skoleleder, Hundborg Friskole